DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Produkty

A

Aceton
Aktivní uhlí
Alkalica 100
Alkalica 200
Alkalica 300
Alkon A
Alkon K10
Alkon L 32
Alkon S
Alkon Z
Amoniak – vodný roztok 25 % (Čpavek, vodný roztok)
Anexy
Anody Ag
Anody Cu
Anody Ni
Anody Sn
Anody Zn

B

Bentonit
Benzin lakový
Borax dekahydrát (Tetraboritan sodný, dekahydrát)
Borax pentahydrát (Tetraboritan sodný, pentahydrát)
Bromid draselný
Bromid sodný
Butylacetát (Butyester kyseliny octové)

C

Citran sodný

D

Diamoniumfosfát (Hydrogenfosforečnan diamonný)
Diethylenglykol
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan sodný
Dichlormethan (Methylenchlorid)
Dichroman draselný
Dichroman sodný
Disiřičitan sodný
Dithioničitan sodný
Dusičnan amonný
Dusičnan draselný
Dusičnan sodný
Dusičnan stříbrný
Dusičnan vápenatý
Dusitan sodný
Duvilax BD 20

E

Ethanol (Etanol, Líh denaturovaný)
Ethylacetát (Ethylester kyseliny octové)
Ethylmethylketon

F

Ferrikyanid draselný
Fluorid amonný
Fluorid sodný
Formaldehyd (Formalín)
Fosforečnan tridraselný
Fosforečnan trisodný
Fosfornan sodný

G

Glycerin 85 %
Glycerin 99,5 %

H

Hexakyanoželezitan draselný
Hexametafosforečnan sodný
Hydrogenfosforečnan diamonný
Hydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenfosforečnan disodný
Hydrogensíran sodný, perličky
Hydrogensiřičitan sodný, tekutý 40 %
Hydrogenuhličitan sodný (Soda bicarbona, Jedlá soda)
Hydroxid draselný, pecky
Hydroxid draselný, šupiny
Hydroxid draselný, tekutý 50 %
Hydroxid litný
Hydroxid sodný, mikroperličky
Hydroxid sodný, pecky
Hydroxid sodný, perličky
Hydroxid sodný, šupiny
Hydroxid sodný, tekutý 30 %
Hydroxid sodný, tekutý 50 %
Hydroxid vápenatý, práškový
Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko)

Ch

Chloramin B
Chlorid amonný
Chlorid barnatý
Chlorid draselný
Chlorid hořečnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid sodný
Chlorid vápenatý, bezvodý práškový a granulovaný
Chlorid vápenatý, dihydrát
Chlorid vápenatý, tekutý
Chlorid zinečnatý
Chlorid železitý, tekutý 40 %
Chlornan sodný
Chlorové vápno

I

Iodid draselný
Isoamylalkohol
Isobutylalkohol (Isobutanol)
Isopropylalkohol (Isopropanol)

K

Karboxymetylcelulosa
Katexy
Kyanid draselný
Kyanid sodný
Kyselina askorbová
Kyselina boritá
Kyselina citronová, bezvodá
Kyselina citronová, monohydrát
Kyselina dusičná 50 %
Kyselina dusičná 60 %
Kyselina dusičná 65 %
Kyselina fluorovodíková 40 %
Kyselina fluorovodíková 60 %
Kyselina fluorovodíková 70 %
Kyselina fosforečná 75 %
Kyselina fosforečná 85 %
Kyselina chlorovodíková 31 % (Kyselina solná)
Kyselina chlorovodíková 35 % (Kyselina solná)
Kyselina mléčná 80 %
Kyselina mravenčí 85 %
Kyselina octová 98 %
Kyselina octová, 80 %
Kyselina peroxooctová (Persteril)
Kyselina sírová
Kyselina sírová akumulátorová 38 %
Kyselina šťavelová
Kyselina vinná

L

Líh denaturovaný (Ethanol)
Lovosa TS 20 nesušená (Karboxymethylcelulosa)
Lovosa TS 20 sušená (Karboxymethylcelulosa)

M

Manganistan draselný
Metakřemičitan sodný
Methanol (Metanol)
Methylethylketon
Metylenchlorid
Močovina
Molybdenan amonný
Molybdenan sodný
Monoamoniumfosfát
Monoetylenglykol

N

n-Butanol

O

Octan sodný
Olein I
Oxid hlinitý
Oxid chromitý
Oxid chromový
Oxid nikelnatý
Oxid titaničitý (Titanová běloba)
Oxid vápenatý
Oxid zinečnatý (Zinková běloba)
Oxid železitý

P

PAX 18
Perchloretylen (Tetrachlorethylen)
Perlit
Peroxid vodíku 30 %
Peroxid vodíku 35 %
Peroxid vodíku 50 %
Persteril (Kyselina peroxooctová)
Prefloc (Síran železitý 40 %)
Purolite C100+
Pyrofosforečnan draselný
Pyrofosforečnan sodný

S

Síran amonný
Síran barnatý
Síran draselný
Síran hlinitý, pevný
Síran hlinitý, tekutý 40 %
Síran hořečnatý
Síran chromito-draselný
Síran kobaltnatý
Síran měďnatý (Modrá skalice)
Síran nikelnatý
Síran sodný
Síran stříbrný
Síran zinečnatý
Síran železitý, tekutý, 40 % (Prefloc)
Síran železnatý tekutý
Síran železnatý, heptahydrát (Zelená skalice)
Siřičitan sodný,
Sokofloc
Sokraty
Solanka A
Solanka R
Solanka R koncentrovaná
Stearin 1
Stearin 4
Sůl potravinářská (Chlorid sodný)
Sůl průmyslová, K3 (Chlorid sodný)
Sůl tabletová (Chlorid sodný)
Sůl vakuovaná (Chlorid sodný)
Sulfid sodný
Syntron A
Syntron B

T

Tetraboritan sodný, dekahydrát (Borax dekahydrát)
Tetraboritan sodný, pentahydrát (Borax pentahydrát)
Tetrachloretylen (Perchlorethylen)
Thiosíran sodný
Titanová běloba (Oxid titaničitý)
Toluen
Trichloretylen
Trikalciumfosfát (Fosforečnan vápenatý)
Tripolyfosforečnan draselný
Tripolyfosforečnan sodný

U

Uhličitan barnatý, prášek
Uhličitan draselný, hydrátový (Potaš hydrátová)
Uhličitan draselný, kalcinovaný (Potaš kalcinovaná)
Uhličitan draselný, předsušený (Potaš hydrátová)
Uhličitan sodný (Soda lehká/těžká)
Uhličitan vápenatý

V

Vápenec mletý
Vápenné mléko (Hydroxid vápenatý, roztok)
Vápenný hydrát (Hydroxid vápenatý, prášek)
Vapex
Vodní sklo draselné
Vodní sklo lithné
Vodní sklo sodné

X

Xylen

Z

Zinková běloba (Oxid zinečnatý)Dodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: