DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Produkty

A

Aceton
Aceton - čistý
Aceton - p.a.
Aktivní uhlí
Alkalica 100
Alkalica 200
Alkalica 300
Alkon A
Alkon K10
Alkon L 32
Alkon S
Alkon Z
Amoniak – vodný roztok 25 % (Čpavek, vodný roztok)
Amoniak – vodný roztok 25 % - čistý
Anexy
Anody Ag
Anody Cu
Anody Ni
Anody Sn
Anody Zn

B

Bentonit
Benzin lakový
Benzoan draselný (E 212)
Benzoan sodný (E 211)
Borax dekahydrát (Tetraboritan sodný, dekahydrát)
Borax pentahydrát (Tetraboritan sodný, pentahydrát)
Bromid draselný
Bromid sodný
Butylacetát (Butyester kyseliny octové)
Butylacetát - čistý
Butylacetát - p.a.

C

Citran sodný
Citrát trisodný (E 331)

D

Diamoniumfosfát (Hydrogenfosforečnan diamonný)
Diethylenglykol
Difosforečnan disodný (E 450)
Difosforečnan tetradraselný (E 450)
Difosforečnan tetrasodný (E 450)
Difosforečnan trisodný (E 450)
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan draselný - čistý
Dihydrogenfosforečnan draselný - p.a.
Dihydrogenfosforečnan draselný (E 340)
Dihydrogenfosforečnan sodný
Dihydrogenfosforečnan sodný - čistý
Dihydrogenfosforečnan sodný - p.a.
Dihydrogenfosforečnan sodný (E 339)
Dichlormethan (Methylenchlorid)
Dichlormethan - čistý
Dichlormethan - p.a.
Dichroman draselný
Dichroman draselný - čistý
Dichroman sodný
Disiřičitan didraselný (E 224)
Disiřičitan disodný (E 223)
Disiřičitan sodný
Disiřičitan sodný - čistý
Dithioničitan sodný
Dusičnan amonný
Dusičnan draselný
Dusičnan draselný - čistý
Dusičnan draselný (E 252)
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný - čistý
Dusičnan sodný (E 251)
Dusičnan stříbrný
Dusičnan vápenatý
Dusitan draselný (E 249)
Dusitan sodný
Dusitan sodný (E 250)
Duvilax BD 20

E

Ethanol (Etanol, Líh denaturovaný)
Ethylacetát (Ethylester kyseliny octové)
Ethylacetát - čistý
Ethylacetát - p.a.
Ethylmethylketon
Ethylmethylketon - čistý
Etylmethylketon - p.a.

F

Ferrikyanid draselný
Fluorid amonný
Fluorid sodný
Formaldehyd (Formalín)
Fosforečnan tridraselný
Fosforečnan tridraselný (E 340)
Fosforečnan trisodný
Fosforečnan trisodný (E 339)
Fosforečnan vápenatý (E 341)
Fosfornan sodný

G

Glycerin 85 % - PhEUR
Glycerin 85 %
Glycerin 99,5 %
Glycerin 99,5 % - PhEUR
Glycerol (E 422)

H

Hexakyanoželezitan draselný
Hexametafosforečnan sodný
Hydrogenfosforečnan diamonný
Hydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenfosforečnan didraselný - čistý
Hydrogenfosforečnan didraselný - p.a.
Hydrogenfosforečnan didraselný (E 340)
Hydrogenfosforečnan disodný
Hydrogenfosforečnan disodný (E 339)
Hydrogensíran sodný (E 514)
Hydrogensíran sodný, perličky
Hydrogensiřičitan sodný (E 222)
Hydrogensiřičitan sodný, tekutý 40 %
Hydrogenuhličitan sodný (Soda bicarbona, Jedlá soda)
Hydrogenuhličitan sodný (E 500)
Hydroxid amonný - čistý
Hydroxid amonný (E 527)
Hydroxid draselný - čistý
Hydroxid draselný - p.a.
Hydroxid draselný - chemicky čistý
Hydroxid draselný - PhEUR
Hydroxid draselný (E 525)
Hydroxid draselný, pecky
Hydroxid draselný, šupiny
Hydroxid draselný, tekutý 50 %
Hydroxid litný
Hydroxid sodný - čistý
Hydroxid sodný - p.a.
Hydroxid sodný - chemicky čistý
Hydroxid sodný - PhEUR
Hydroxid sodný (E 524)
Hydroxid sodný, mikroperličky
Hydroxid sodný, pecky
Hydroxid sodný, perličky
Hydroxid sodný, šupiny
Hydroxid sodný, tekutý 30 %
Hydroxid sodný, tekutý 50 %
Hydroxid vápenatý, práškový
Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko)

Ch

Chloramin B
Chlorid amonný
Chlorid amonný - čistý
Chlorid barnatý
Chlorid draselný
Chlorid draselný - PhEUR
Chlorid draselný (E 508)
Chlorid hořečnatý
Chlorid hořečnatý (E 511)
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý - čistý
Chlorid sodný
Chlorid sodný - PhEUR
Chlorid vápenatý - p.a.
Chlorid vápenatý (E 509)
Chlorid vápenatý, bezvodý práškový a granulovaný
Chlorid vápenatý, dihydrát
Chlorid vápenatý, tekutý
Chlorid zinečnatý
Chlorid zinečnatý - čistý
Chlorid zinečnatý - p.a.
Chlorid železitý, tekutý 40 %
Chlornan sodný
Chlorové vápno

I

Iodid draselný
Isoamylalkohol
Isobutylalkohol (Isobutanol)
Isobutylalkohol - čistý
Isobutylalkohol - p.a.
Isopropylalkohol (Isopropanol)
Isopropylalkohol - čistý
Isopropylalkohol - p.a.

K

Karboxymetylcelulosa
Katexy
Kyanid draselný
Kyanid sodný
Kyselina askorbová
Kyselina askorbová - PhEUR
Kyselina askorbová (E 300)
Kyselina benzoová (E 210)
Kyselina boritá
Kyselina boritá - čistý
Kyselina boritá (E 284)
Kyselina citronová (E 330)
Kyselina citronová, bezvodá
Kyselina citronová, bezvodá - BP 91
Kyselina citronová, monohydrát
Kyselina citronová, monohydrát - BP 91
Kyselina dusičná 65 % - čistý
Kyselina dusičná 50 %
Kyselina dusičná 60 %
Kyselina dusičná 65 %
Kyselina fluorovodíková 40 %
Kyselina fluorovodíková 40 % - čistá
Kyselina fluorovodíková 40 % - p.a.
Kyselina fluorovodíková 50 % - p.a.
Kyselina fluorovodíková 60 %
Kyselina fluorovodíková 70 %
Kyselina fosforečná (E 338)
Kyselina fosforečná 75 %
Kyselina fosforečná 85 %
Kyselina fosforečná 85 % - čistý
Kyselina fosforečná 85 % - p.a.
Kyselina chlorovodíková - čistý
Kyselina chlorovodíková - p.a.
Kyselina chlorovodíková (E 507)
Kyselina chlorovodíková 31 % (Kyselina solná)
Kyselina chlorovodíková 35 % (Kyselina solná)
Kyselina mléčná (E 270)
Kyselina mléčná 80 %
Kyselina mléčná 80 % - čistý
Kyselina mravenčí 85 %
Kyselina mravenčí 85 % - čistý
Kyselina octová - PhEUR
Kyselina octová (E 260)
Kyselina octová 98 %
Kyselina octová, - čistý
Kyselina octová, 80 %
Kyselina peroxooctová (Persteril)
Kyselina sírová
Kyselina sírová - čistý
Kyselina sírová - p.a.
Kyselina sírová - chem. čistý
Kyselina sírová (E 513)
Kyselina sírová akumulátorová 38 %
Kyselina sorbová (E 200)
Kyselina šťavelová
Kyselina vinná
Kyselina vinná (E 334)

L

Líh denaturovaný (Ethanol)
Lovosa TS 20 nesušená (Karboxymethylcelulosa)
Lovosa TS 20 sušená (Karboxymethylcelulosa)

M

Manganistan draselný
Manganistan draselný - BP 91
Metakřemičitan sodný
Methanol (Metanol)
Methanol - čistý (Metanol)
Methanol - p.a. (Metanol)
Methylethylketon
Metylenchlorid
Močovina
Močovina (E 927 b)
Molybdenan amonný
Molybdenan amonný - čistý
Molybdenan amonný - p.a.
Molybdenan sodný
Monoamoniumfosfát
Monoetylenglykol

N

n-Butanol

O

Octan sodný
Octan sodný - čistý
Octan sodný (E 262)
Olein I
Oxid hlinitý
Oxid hlinitý - čistý
Oxid chromitý
Oxid chromový
Oxid nikelnatý
Oxid titaničitý (Titanová běloba)
Oxid vápenatý
Oxid vápenatý (E 529)
Oxid zinečnatý (Zinková běloba)
Oxid železitý

P

PAX 18
Perchloretylen (Tetrachlorethylen)
Perlit
Peroxid vodíku 30 %
Peroxid vodíku 35 %
Peroxid vodíku 50 %
Persteril (Kyselina peroxooctová)
Prefloc (Síran železitý 40 %)
Purolite C100+
Pyrofosforečnan draselný
Pyrofosforečnan sodný

S

Síran amonný
Síran amonný (E 517)
Síran barnatý
Síran draselný
Síran draselný (E 515)
Síran hlinitý (E 520)
Síran hlinitý, pevný
Síran hlinitý, tekutý 40 %
Síran hořečnatý
Síran hořečnatý - čistý
Síran hořečnatý - PhEUR
Síran hořečnatý (E 518)
Síran chromito-draselný
Síran kobaltnatý
Síran měďnatý (Modrá skalice)
Síran měďnatý - čistý
Síran nikelnatý
Síran sodný
Síran sodný - čistý
Síran sodný (E 514)
Síran stříbrný
Síran stříbrný - p.a.
Síran zinečnatý
Síran železitý, tekutý, 40 % (Prefloc)
Síran železnatý tekutý
Síran železnatý, heptahydrát (Zelená skalice)
SIřičitan sodný - p.a.
Siřičitan sodný - čistý
Siřičitan sodný (E 221)
Siřičitan sodný,
Sokofloc
Sokraty
Solanka A
Solanka R
Solanka R koncentrovaná
Sorban draselný (E 202)
Stearin 1
Stearin 4
Sůl potravinářská (Chlorid sodný)
Sůl průmyslová, K3 (Chlorid sodný)
Sůl tabletová (Chlorid sodný)
Sůl vakuovaná (Chlorid sodný)
Sulfid sodný
Syntron A
Syntron B

T

Tetraboritan sodný (E 285)
Tetraboritan sodný, dekahydrát (Borax dekahydrát)
Tetraboritan sodný, dekahydrát - čistý
Tetraboritan sodný, pentahydrát (Borax pentahydrát)
Tetrachlorethylen - čistý
Tetrachloretylen (Perchlorethylen)
Thiosíran sodný
Titanová běloba (Oxid titaničitý)
Toluen
Toluen - čistý
Toluen - p.a.
Trifosforečnan pentadraselný (E 451)
Trifosforečnan pentasodný (E 451)
Trichloretylen
Trikalciumfosfát (Fosforečnan vápenatý)
Tripolyfosforečnan draselný
Tripolyfosforečnan sodný

U

Uhličitan barnatý, prášek
Uhličitan draselný - čistý
Uhličitan draselný - p.a.
Uhličitan draselný (E 501)
Uhličitan draselný, hydrátový (Potaš hydrátová)
Uhličitan draselný, kalcinovaný (Potaš kalcinovaná)
Uhličitan draselný, předsušený (Potaš hydrátová)
Uhličitan sodný (Soda lehká/těžká)
Uhličitan sodný - čistý
Uhličitan sodný (E 500)
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý - čistý

V

Vápenec mletý
Vápenné mléko (Hydroxid vápenatý, roztok)
Vápenný hydrát (Hydroxid vápenatý, prášek)
Vapex
Vodní sklo draselné
Vodní sklo lithné
Vodní sklo sodné

X

Xylen
Xylen (směs izomerů ) - čistý

Z

Zinková běloba (Oxid zinečnatý)Dodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: