DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Produkty

B

Benzoan draselný (E 212)
Benzoan sodný (E 211)

C

Citrát trisodný (E 331)

D

Difosforečnan disodný (E 450)
Difosforečnan tetradraselný (E 450)
Difosforečnan tetrasodný (E 450)
Difosforečnan trisodný (E 450)
Dihydrogenfosforečnan draselný (E 340)
Dihydrogenfosforečnan sodný (E 339)
Disiřičitan didraselný (E 224)
Disiřičitan disodný (E 223)
Dusičnan draselný (E 252)
Dusičnan sodný (E 251)
Dusitan draselný (E 249)
Dusitan sodný (E 250)

F

Fosforečnan tridraselný (E 340)
Fosforečnan trisodný (E 339)
Fosforečnan vápenatý (E 341)

G

Glycerol (E 422)

H

Hydrogenfosforečnan didraselný (E 340)
Hydrogenfosforečnan disodný (E 339)
Hydrogensíran sodný (E 514)
Hydrogensiřičitan sodný (E 222)
Hydrogenuhličitan sodný (E 500)
Hydroxid amonný (E 527)
Hydroxid draselný (E 525)
Hydroxid sodný (E 524)

Ch

Chlorid draselný (E 508)
Chlorid hořečnatý (E 511)
Chlorid vápenatý (E 509)

K

Kyselina askorbová (E 300)
Kyselina benzoová (E 210)
Kyselina boritá (E 284)
Kyselina citronová (E 330)
Kyselina fosforečná (E 338)
Kyselina chlorovodíková (E 507)
Kyselina mléčná (E 270)
Kyselina octová (E 260)
Kyselina sírová (E 513)
Kyselina sorbová (E 200)
Kyselina vinná (E 334)

M

Močovina (E 927 b)

O

Octan sodný (E 262)
Oxid vápenatý (E 529)

S

Síran amonný (E 517)
Síran draselný (E 515)
Síran hlinitý (E 520)
Síran hořečnatý (E 518)
Síran sodný (E 514)
Siřičitan sodný (E 221)
Sorban draselný (E 202)

T

Tetraboritan sodný (E 285)
Trifosforečnan pentadraselný (E 451)
Trifosforečnan pentasodný (E 451)

U

Uhličitan draselný (E 501)
Uhličitan sodný (E 500)Dodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: